AMI conferences 2016

   Приложни Market Информация LLC организира поредица от важни конференции за пластмасовата индустрия в Северна Америка, Азия и Европа. С повече от 20 години опит, нашите конференции притежават свойствата да бъдат важни бизнес форуми, които привличат високопоставени делегати от компании от цял свят.  AMI конференции предлагат на делегатите възможност да се срещнат в мрежа. Ние разработваме програми, използващи уменията и контактите от рамките на нашето бизнес консултиране и избираме теми и оратори с голямо внимание. По-важното е, че ние не само организираме конференции. AMI прави основен принос за всяка конференция, която организира. AMI винаги осигурява най-малко един, а понякога и няколко презентации на всяка конференция. Така че можете да бъдете сигурни, че когато присъствате на нашите конференции ще чуете мнения не само от експерти от индустрията, но и получавате основни документи от AMI.  В качеството си на конференциален спонсор може да бъдете чудесен източник за насърчаване на вашата фирма и можете да спонсорирате различни събития, вариращи от просто кафе пауза до това да  бъдете основен спонсор. За повече информация относно възможностите за спонсорство се свържете с координатора на конференцията.