C69

   Машината се състои от неподвижен плот за материала с мобилна режеща единица. Ножът бива задвижван  по специален и нов принцип на вибриране, без стоманени въжета и редуктор. Специалният и много прецизен шарнирен водач дава възможност за безкрайно въртене на ножа около върха му, с помощта на което се постига висока точност на контури с остри ръбове. Възможно е освен това да се произведат много малки радиуси, остри ъгли, както и изтеглящи контури с малки допуски за рязане. Устройствата за товарене и разтоварване, както и оборудването на конвейера на машината, позволяват напълно автоматични безпилотни смени.