H24 G

   Напълно автоматичната машина за цепене Н 24 G се използва за нарязване на блокове и плочи от гореспоменатите материали икономично на тънки листове. Плочите се поставят върху вакуумна маса и се застопоряват с помощта на вакуумна система. По време на автоматичното придвижване на плота блока се нарязва на пластове с изискуемата тънкост. В зависимост от дължината на плота, броят на блоковете за нарязване може да варира. Нарязаните пластове се отстраняват директно след процеса.