H24 T

   Тази машина се използва за разделяне на блокове и плочи на много тънки листове. Материалът се поставя върху вакуумна маса, като се засмуква от получаващия се вакуум. По време на процедурата по разрязване, началото на отрязания слой се всмуква директно от специален приемен конвейер точно върху ножа и се транспортира до оператора в предната част. Това означава, че контактът между материала и водача на ножа и следователно повлияването и марките от материалните повърхности са значително намалени или избегнати. Стандартното изпълнение на машината е предназначено за максимална дебелина от 50 мм. Минималната дебелина на слоя може да варира между 0,3 и 1,0 мм (0,01 - 0,04 ") (в зависимост от материала).