H52

   Напълно автоматичната машина за цепене Н 52 се използва за разрязване на блокове и плочи от гореспоменатите материали икономично в исканата дебелина на слоя. Плочите се поставят върху леплива конвейерна лента. По време на движението напред циркулиращият лентов нож отрязва пласт с исканата тънкост. По време на обратното придвижване водачът на ножа го прибира така, че отрязаният пласт да остане върху блока. След това режещото устройство се спуска с цел да отреже следващ пласт от блока. Това позволява складиране на отрязаните пластове един върху друг, както и напълно автоматичната и безпилотна работа на машината.