R 23

   Машините с обелващ лентов нож R 23 се използват за икономично и ефективно производство на дълги тънки фолиа, произведени от гореспоменатите материали в много ограничено пространство. С помощта на обелващо вретено/шпиндел/ и безкрайно регулируемa подаваща ролка, цилиндърът се привежда във въртеливо движение. Обеленото фолио се навива непрекъснато чрез навивна машина R 39. Изискваната дебелината на слоя се регулира с помощта на смяна на предавките или по електронен път (опция) и след това се трансформира във вертикално движение посредством вретената за повдигане. Така цилиндърът, който ще се обелва се придвижва непрекъснато към въртящия се лентовнож съгласно предварително зададената дебелина на пласта.