T 4

   Напълно автоматизираната подвижна режеща машина Т 4 се използва за нарязване на  блокове от гъвкава полиуретанова пяна по дължина зад пенообразуващата линия. Машината, оборудвана с вибриращи ножове e самостоятелна единица и може да бъде инсталирана след всяка пенообразуваща линия. По време на процедурата на рязане устройството е в синхрон с пенообразуващата линия.Самостоятелният импулсен предавател гарантира синхронизация и линейно измерване. Веднага след като се постигне необходимата дължина на блока, вибриращите ножове се ориентират в напречна позиция по посока на пяната и се отрязва блок с необходимата дължина.