T6

   Напълно автоматичната режеща машина T 6 се използва за отсичане, разрязване или разделяне на къси или дълги блокове. Възможни са, също така, диагонални разрязвания за производство на триъгълни и трапецовидни части. Машината се отличава с иновативен патент за процедурата на рязане, която може да се опише, както следва: В зоната на рязане двете половини на назъбен нож са рамо до рамо в противоположни посоки. Благодарение на тази процедура за рязане, съпротивлението е намалено в значителна степен в сравнение с обикновен нож и по този начин позволява рязане на  дори по-твърди, но така също и на много меки материали с по-висока скорост и точност.