V 51

   Тази машина позволява рязане и обрязване на блокове и плочи от гореспоменатите материали. Чрез подвижния страничен ограничител исканите пластове от материала се придвижват върху неподвижната маса. Машината може да работи напълно автоматично и дава възможност за едновременно единично или двойно рязане. След процедурата на рязане отрязаните слоеве могат да бъдат разтоварени от лявата страна.