W 21

   Нашите автоматични хоризонтални машини за цепене и стифиране се използват за ефективно и икономично нарязване на блокове от гъвкава полиуретанова пяна на пластове. Плочите се поставят върху подвижна маса със специална леплива боя от корунд. По време на автоматично подаване на масата, циркулиращия лентов нож нарязва блокa в исканата дебелина на слоя. С цел да се позволи на разделения cлой да остане да лежи на блока, водача на ножа се плъзга в жлеба за рязане, когато масата се връща. По този начин, целият блок автоматично може да бъде нарязан и подреден.