През юни се провежда поредното събитие, посветено на техническата пластмаса

  През юни се провежда поредното събитие, посветено на техническата пластмаса.  Financial срещата на върха на пластмаси е само конференция на пластмасовата промишленост и проучване на критични въпроси, идеи и тенденциозни линии на финансовата страна за провеждане на бизнес с пластмаса от типа техническа.. От M & A работа и разширяване на творческото финансиране на оперативните опасения в управителните бюджети и растеж, тази конференция се присъединява към най-големите финансови ръководители на фирми за преработка на пластмаси с глобалната финансова и инвестиционна общност и се превръща в интензивно, еднодневно събитие.