ABS/PC

  • Термоустойчивост
  • Удароустойчивост при ниски температури

PC/ABS (Поликарбонат/Акрилонитрил-бутадиен-стирен) е композиция от PC и ABS, предоставяща  съчетание между лесната обработваемост на ABS и отличните механични свойства, ударо- и термоустойчивoст. Балансът между свойствата на PC/ABS се контролира чрез съотношението между PC и ABS в композицията и молекулярното тегло на поликарбоната и добавките. Съотношението между поликарбоната и акрилонитрил-бутадиен-стирена оказва влияние главно върху термоустойчивостта на крайния продукт. PC/ABS съединението демонстрира синергичен ефект, водещ до отлична удароустойчивост при ниски температури, надвишаваща индивидуалната устойчивост и на двете отделни съставки.  Намира приложение в различни области –  панели на мобилни телефони и зарядни за тях, TV панели, автомобилни конзоли и много други.