ABS – акрилонитрил бутадиен стирен

  • Течливост
  • Удароустойчивост
  • Топлинна устойчивост

   ABS – акрилонитрил-бутадиен-стирен е амфорен полимер, получаващ се от емулсионна или масова полимеризация на акрилонитрил и стирен в присъствието на полибутадиен. Добрата устойчивост и здравина са двете основни положителни свойства на материала. Главните производители на материала са Trinseo, LG Chem, Chi-Mei и Styrolution. За разлика от повечето производители,  Trinseo прибягва до употребата на масова полимеризация. Три са основните черти, с които се характеризира ABS.  Те са съотвено:

-          Течливост

-          Удароустойчивост

-          Топлинна устойчивост

 

   Стилен мономерът улеснява обработката на материала, а акрилонитрилът му придава твърдост, топлинна и химична устойчивост. Бутадиенът прави пластмасата здрава и еластична дори при ниски температури. Добавянето на специфични примеси и промяната на съотношението между компонентите позволява създаването на различни разновидности със специфични свойства. Неговото приложение се препоръчва само за интериорни цели поради слабата устойчивост на атмосферни влияния.

   Акрилонитрил-бутадиен-стиренът може да се използва в температурни граници от минус 20 до плюс 80 градуса по Целзий. ABS притежава устойчивост срещу основи, течни киселини, концентрирарни хидроклорни и фосфорни киселини, както и срещу алкохоли, животински мазнини, растителни и минерални масла.  Не е устойчив срещу концентрирани сярни и азотни киселини. Материалът се разтваря в естери, етилен дихлорид, ацетон и кетони. Може да се оформи посредством екструдиране или шприц формоване. Типичните приложения на продукта  са:

-          Общи: потребителски стоки, играчки, предпазни каски, телефони

-          Автомобили: вътрешни панели на вратите, седалки, стъпала, решетки, табла, рамки на огледала

-          Техника: корпуси на кухненска техника, контролни панели на бяла техника, прахосмукачки

-          В екструдирана форма: листове, дъна на душ кабини, стелажи на хладилници, багажници, покриви.