TPU

  • Гъвкави еластични сегменти
  • Ниска температура на встъкляване
  • Твърди кристални сегменти
  • Висока точка на топене

   TPU е термопластичен полимерен блок, който се характеризира с множество разнообразни свойства. Неговите линейни полимерни вериги са съставени от гъвкави еластични сегменти с ниска температура на встъкляване и твърди кристални сегменти с висока точка на топене. Материалът е модификация на всички онези фази, които създават различни свойства, например твърдост, якост, еластичност и гъвкавост и винаги зависи от изискванията на конкретното приложение.