Cutting line

Напълно автоматични производствени линии.  

Продължава тенденцията на бъдещето - реализирана днес вече от Fecken-Kirfel. Според индивидуалните изисквания на клиента, машините за рязане на FK са свързани към максимална и  ефективна, напълно автоматична линия за рязане с помощта на модерна, интелигентно контролираща транспортните технологии дейност (транспорт, въртящи/повдигащи/ станции,конвейери, стифиращи устройства и т.н.)

Предимствата включват:

- Увеличаване на производствения капацитет

- Намаляване на разходите за труд

- Подобряване на материалните потоци и производствен процес

- Напълно автоматичен транспорт на материала