H 32

   Напълно автоматичната машина за цепене Н 32 се използва за разрязване на блокове и плочи от гореспоменатите материали икономично на тънки листове. Плочите се поставят върху конвейерната лента с лепило. По време на движение циркулира лентов нож. Нарязаните пластове се отстраняват директно след процеса или се навиват на рола чрез навиващо устройство А1. Контролът на дължините на рязане се осъществява чрез светлинни бариери. Движението на транспортната лента се ограничава автоматично в зависимост от дължината на блока.