H24 B

   Напълно автоматичната машина за цепене Н 24 В се използва за нарязване на блокове и плочи от споменатите вече материали на тънки листове. Плочите се слагат върху плот от неплъзгащ се алуминий с нанесена специална леплива боя от корунд. По време на автоматичното придвижване на масата,  блока се нарязва на пластове с изискуемата тънкост. В зависимост от дължината на масата броят на блоковете за рязане може да варира. Нарязаниште пластове се отстраняват директно след процеса.