R 24

   Машините с обелващ лентов нож R 24 се използват за икономично и ефективно производство на дълги тънки фолиа, произведени от гореспоменатите материали в много ограничено пространство. С помощта на обелващото вретено/шпиндел/ и безкрайно регулируема подаваща ролка, цилиндърът се поставя във въртеливо движение. Обеленото фолио се навива непрекъснато чрез навивни машини R 58 или R 59. . Изискваната дебелината на слоя се регулира с помощта на смяна на предавките или по електронен път (опция) и след това се трансформира във вертикално движение посредством вретената за повдигане. Така цилиндърът, който ще се обелва се придвижва непрекъснато към въртящия се лентов нож съгласно предварително зададената дебелина на пласта. Изискваната дебелината на слоя се регулира с помощта на смяна на предавките или по електронен път (опция) и след това се трансформира във вертикално движение посредством вретената за повдигане.