S 24

    Автоматичната циркулярна режеща и стифираща машина S 24 се използва за рязане на блокове от гъвкава полиуретанова пяна на тънки слоеве чрез високо ефективен и икономичен начин. Нарязаните листове остават да лежат на блока и се подреждат един върху друг. Това дава възможност за автоматична и безнадзорна процедура при  рязане. Може да се постигне значително увеличение на капацитета в сравнение с хоризонталните режещи машини, оборудвани с подвижна маса, тъй като поради ротационния движещ се плот се елиминира обратния ход след всяко рязане.