V 58

   Напълно автоматизираната Вертикална машина за рязане V 58 се използва за нарязане на блокове и плочи на сюнгери и  много малки правоъгълници. С помощта на подвижния страничен ограничител исканите пластове от материала се придвижват по неподвижен плот. Машината може да работи напълно автоматично и дава възможност за едновременно единично или двойно рязане. След първата процедура на рязане отрязаните слоеве  лягат върху обръщащата плоча на лявото крило на масата. В автоматичен режим на работа, масата сега се завърта на 90 ° и материалът се вкарва на дясната страна на масата с помощта на левия ограничител. След това втората процедура за рязане започва с натискане на един бутон.